หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ตรวจประเมินกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มจร
วันที่ ๑๑/๐๗/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๔๕ ครั้ง

วันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระแสงเฮือง นรินฺโทดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง  ประธานการตรวจประกัน ฯ กรรมการประกอบด้วย พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการการตรวจ ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง ดี ๓๐๐ อาคารเรียนรวม โซนดี อยุธยา


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  “ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ”    
  ดาราบอลลีวูดอินเดียร่วมงานสันติภาพสากลเข้ากราบสักการะ"อธิการบดีมจร"  
  "รองอธิการบดี มจร"ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่เกาหลีใต้  
  วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ  
  มสธ.ถวายโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"อธิการบดีมจร"  
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น “ อธิการบดี มจร  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕