หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
วันที่ ๑๒/๑๐/๒๐๑๘ เข้าชม : ๔๙๕ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงาน/วรรณกรรมทางวิชาการ) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนั้น

วันนี้ (๘ ต.ค. ๒๕๖๑) บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ แก่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนกลางทุกคณะ/โครงการ จำนวนประมาณ ๕๐ รูป/คน ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิด และมีคณะวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว


 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕