หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
“รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63
วันที่ ๑๔/๑๑/๒๐๑๘ เข้าชม : ๘๗๓ ครั้ง

 “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63 ย้ำพร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอ มส.และครม.ทราบทุกเดือน หวังบูรณาการขับเคลื่อนงานปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง”

วันนี้(13พ.ย.2561) เวลา 13.30 น.ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นครปฐม พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในฐานะประธาน คปพ. พร้อมผู้แทนคณะกรรมการฯพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรองเจ้าคณะภาค6 ได้หารือเชิงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และการบูรณาการแผนงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กับ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ก่อนประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ( คปพ.)

หลังจากนั้นในเวลา 14.00-17.00 น.ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ( คปพ.) โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เช่น รอง ผอ.พศ. ผอ.ระดับอำนวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของการประชุม คปพ. ครั้งนี้ คือ การติดตามโครงการเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการแผนงบประมาณปี 2562 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณปี 2563 และจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอ มส. และ ครม. รับทราบทุกเดือน

ขอบคุณภาพและข่าว:จากฝ่ายเลขานุการฯ คปพ.

 

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

 

 

ที่มา : https://www.facebook.com/100004565143992/posts/1119056661589828/

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕