หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๐๘/๑๒/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๖๖ ครั้ง

เนื่องด้วย วาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะต่างๆร่วมถึงบัณฑิตวิทยาลัยได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัย โดยนายกสภาฯ จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณบดีชุดใหม่เพื่อให้การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามมนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง เป็นสมัยที่ ๒ ดังปรากฎตามสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยนี้

</url>http://gds.mcu.ac.th/site/major/images/a57001_pmsomboon.jpg</url>


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕