หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562
วันที่ ๐๗/๑๒/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๗๖ ครั้ง

 

รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562

รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปี 2562

ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครพระภิกษุผู้สนใจเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25/2562

ออกแบบใหม่ 7 เมตร  25 25 01 61001

กำหนดการ

-          รับสมัครตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2561 – 12 ก.พ. 2562

§  14 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

§  15 ก.พ. 2562 สอบข้อเขียน

§  16 ก.พ. 2562 สอบสัมภาษณ์

§  18 ก.พ. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าอบรม

§  6 มี.ค. 2562 รายงานตัว/ ลงทะเบียน

§  6 มี.ค. 2562 พิธีเปิด/ เริ่มอบรม 6 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2562 (3 เดือน)

.

ดูรายละเอียด/โหลดใบสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th

ดาวน์โหลด  หรือ  ใบสมัครพระธรรมทูต กดที่นี่ หรือ สำรองดาวน์โหลด 2 ใบสมัครพระธรรมทูต ที่นี่

.

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยพระธรรมทูต วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

โทร. 026-235-368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ ห้อง D 300 มจร อยุธยา

โทร. 035-248-000 ต่อ 8428, 8429

โหลดใบสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th

ยื่นเอกสารสมัคร ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อยุธยา ระหว่างเวลา  09.00 – 16.30 น.

ยื่นเอกสารสมัคร ที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 09.30 -19.00 น. โทรศัพท์  02-623-5368

รับสมัครทุกวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันพระ และวันหยุดราชการ วันยื่นเอกสาร

.ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 1 ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 2 ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 3 (ถ้ามี โปรดนำมาแนบประกอบเอกสารการสมัคร)

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอบรม

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2623 5368

มือถือ 081-371-8812 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ / 081-374-2438 พระมหาศักดิ์ชาย / 081-721-5241 พระครูวินัยธรสมุทร / 086-092-8199 พระมหาสมาน / 084-108-2635 พระมหายงยุทธ / 089-509-6682 พระมหาไพฑูรย์ / 082-456-5190 พระมหาทองเก็บ

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕