หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร รับมอบหนังสือภาษาจีนกว่า 300 เล่ม
วันที่ ๐๘/๐๒/๒๐๑๙ เข้าชม : ๙๔ ครั้ง

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี ระราชวรเมธี รองธิการบดีฝ่ายบริหาร พระราชสุตาภรณ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับมอบหนังสือภาษาจีน เรื่อง “Complete Works of Venerable Master Hsing Yun”  ซึ่งเป็นผลงานของพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.ชิง หวิน ผู้ก่อตั้งวัดโฝวกวงซาน ประเทศจีนใต้หวัน จำนวน ๓๖๐ เล่ม  โดยพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.ซิน ติิ้ง ผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน  อดีตเจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซาน เมืองเกาสยง ประเทศจีนใต้หวัน และคณะอุบาสก อุบาสิกาวัดโฝวกวงซาน คู้บอน ประเทศไทย เป็นผู้ประกอบพีธีถวาย โดยการประสานงานของพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕