หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมโภชสมณศักดิ์พัดยศ พระสิทธิการโกศล
วันที่ ๑๔/๑๒/๒๐๐๖ เข้าชม : ๓๕๒๔ ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์และชาวอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีสมโภชสมณศักดิ์พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)  เจ้าอาวาสวัดปราสาท รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระครูธรรมรสสุนทร เจ้าอาวาสวัดปราสาทและรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ได้รับพระมหากรุณาทิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณสักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ "พระสิทธิการโกศล" นับว่าเป็นพระมหากรุณาทิคุณหาที่สุดมิได้ และนอกจากจะถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่พระครูธรมรสสุนทรแล้ว ยังเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี และนำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่วงการคณะสงฆ์และชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยทั่วกันด้วย

คุณงามความดีและผลงานทในด้านต่าง ๆ เป็นเหตุปัจจัยให้ได้รับเมตตาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สมกับหลักธรรมธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่า "เกียรติยศศักดิ์ศรีย่อมเจริญ แก่ผู้มีความหมั่นขยัน มีสติ พิจารณาใคร่ครวญ มีการงานโปร่งใสสะอาด มีชีวิตอยู่โดยธรรม และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท"

ดูประวัติย่อ ที่เว็บลิงค์ครับเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.watsalaloy.com/htmls/his_sitti.html
แหล่งข่าว : วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  
  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕