หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสัมมนาสถาบันสมทบ
วันที่ ๒๕/๑๒/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๔๗๘ ครั้ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมงานสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ ๒๐ สถาบันสมทบ ณ วิทยาลัยดองกุก ชอนบอบ เมือง พูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
๑. พระสุธีธรรมานุวัตร  คณะบดีคณะพุทธศาสตร์
๒. พระศรีสิทธิมุนี คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ ได้มีนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ เสนอบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศมองโกเลีย ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศไทยเป็นต้น สำหรับประเทศไทย พระศรีทธิมุนี คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอบทความภาษาอังกฤษร่วมในหัวข้อ “Thai Buddhism” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยดองกุก ชอนบอบ ยังได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวัดสำคัญและมีชื่อเสียงในเมืองพูซานประเทศเกาหลี และเข้าชมนิทรรศการอักษรภาพจากผลงานของศิษย์เก่าสถาบันสมทบ อีกด้วย
ผู้ให้ข่าว : พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=busan_semina
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  
  สื่อเวียดนามแห่ทำข่าวเจ้าภาพฉลองวันวิสาขบูชาโลก 2562  
  อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก  
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕