หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯจัดพิธีถวายพระพุทธรูป คณะสงฆ์วัดโฝมินห์เวียดนาม
วันที่ ๑๗/๐๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๒๑๐๕ ครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทยประจำนครโฮจิมินห์ ได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปแด่คณะสงฆ์เวียดนาม ณ วัดโฝมินห์ (วัดวิชาพัฒนาวิหาร) เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นวัดเถรวาทในเวียดนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพ.ศ.2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ใน พ.ศ.2550 พิธีการเริ่มด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดินทางถึงวัด ประธานสงฆ์เถรวาทเวียดนาม รองประธานสงฆ์เวียดนาม และผู้แทนคณะสงฆ์ พร้อมด้วยผู้แทนพุทธสมาคมถวายการรับรอง เข้าสู่ศาลารับรอง มีพิธีการรับรองโดยรองประธานสงฆ์เวียดนามลำดับที่ 1-4 (พระอาจารย์ใหญ่ติช เตียน ป๊าบ, พระอาจารย์ใหญ่ติช ตริ กวง, พระอาจารย์ใหญ่ ติช กวง หาน และพระอาจารย์ติช เธียน ตัม) กล่าวต้อนรับ

นายสมปอง สงวนบรรพ์ กงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ประจำนครโฮจิมินห์ ได้ถวายรายงาน และพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวตอบ ต่อจากนั้น พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เวียดนาม ได้เจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต และแผ่เมตตา เมื่อเสร็จพิธี พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ได้ถวายพระพุทธรูปพระประธานขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว แด่ประธานสงฆ์เถรวาทเวียดนาม และผู้บริหาร มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าภาพ ได้ถวายพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว แด่วัดในเวียดนาม ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน จำนวน 40 วัด และมอบให้บุคคลสำคัญในคณะสงฆ์และองค์กรชาวพุทธเวียดนาม จำนวน 110 องค์ ในการสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ประจำนครโฮจิมินห์ ชาวพุทธในนครโฮจิมินห์ พระครูขันติธรรมวัฒน์และชาวพุทธในสิงคโปร์ นายศักดิ์ชัย-สุดาวรรณ เตชะไกรศรี และครอบครัว พร้อมด้วยสาธุชนจากประเทศไทย

ที่มา :  หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5893เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03bud01170150&day=2007/01/17
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
  งานวิจัยแห่งชาติ61! "ม.สงฆ์มจร"โชว์พุทธนวัตกรรม เครื่องถ่ายคัมภีร์ใบลานเครื่องแรกของโลก  
  เฉลิมพระเกียรติ"แม่ของแผ่นดิน""ม.สงฆ์มจร"จัดเจริญพระพุทธมนต์  
  เณรป.ธ.3อายุ14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์ ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่"IBSCมจร"  
  อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน International Conference -Re-Learning to Be Human for Global Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies  
  มจร ติดอันดับ ๒๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕