หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปของคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา
วันที่ ๑๙/๐๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๔๗๗๕ ครั้ง

         เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิที่สูงที่สุดในศรีลังกา  ณ วัด Kande Viharaya เมือง Alutgama ตอนใต้เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
        ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจารย์ได้พบกับ ฯพณฯ Mahinda Rajapaksa ประธานธิบดีของประเทศศรีลังกา, ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของศรีลังกา รวมทั้งพระมหานายกะแห่งอัสสคิรี  พระมหานายกทั้ง ๓ นิกาย รองพระมหานายกะแห่งมัลวัตตะ  ซึ่งงานดังกล่าวมีคณะสงฆ์ทั้งในประเทศศรีลังกาและต่างประเทศกว่า ๓๐๐ รูปเข้าร่วมพิธี 
         ส่วนที่เป็นแขกต่างประเทศ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์สีตะกู (พระ ดร.อชิน ญาณิสสระ) ประเทศพม่า พร้อมด้วยท่านทูตพม่าประจำประเทศศรีลังกา เข้าร่วมพิธี และมีสาธุชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีกว่า ๑,๐๐๐ คน
        ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีได้กล่าวแสดงสัมโมทนียกถาในพิธีถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ศรีลังกาที่มีมาเป็นเวลานาน และความสำคัญของการสร้างพระพุทธรูป อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วย
        นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้เดินทางไปชมสถานที่และเยี่ยมผู้ประสบภัยสึนามิของประเทศศรีลังกา ซึ่งเสียหายมากกว่าประเทศไทยมาก กินพื้นที่ริมฝั่งทะเลยาว และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก การช่วยเหลือก็อยู่ในระดับที่พอสมควร ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพโดยความร่วมมือของรัฐบาลและคณะสงฆ์ รวมทั้งความช่วยเหลือของต่างประเทศและองค์กรการกุศลต่าง ๆ

 แหล่งข่าว : สำนักงานอธิการบดีเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=album111
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕