หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทำบุญปีใหม่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐
วันที่ ๒๓/๐๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๑๖๗๗ ครั้ง

           มหาวิทยาลัยได้กำหนดประกอบพิธีทำบุญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและรับพรปีใหม่จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในวันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ   เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาเถระ/ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฝ่ายบรรพชิต แล้วถวายภัตตาหารเพลและเลี้ยงอาหารแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
           ดังนั้น จึงนิมนต์/เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายบรรพชิตทุกรูปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์/และขอเชิญบุคลากรทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ทุกคนเข้าร่วมงาน โดยพร้อมเพรียงกัน ตามกำหนดดังนี้

กำหนดการ
งานทำบุญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๐
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ณ  ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
    
           เวลา ๐๙.๓๐ น.   ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ ห้อง ๑๐๕  
           เวลา ๑๐.๐๐ น.  ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                      - พิธีกรอาราธนาศีล 
                      -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
                      - ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                      - ประธานสงฆ์สัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่
                      -  พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
                      -  กรวดน้ำ รับพร
           เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
                      -  รับประทานอาหารร่วมกัน 
                      -  เสร็จพิธี

หมายเหตุ :  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕