หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์จัดโครงการผลิตสื่อการสอน
วันที่ ๐๙/๐๒/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๕๑๕๙ ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีพระนิสิตคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ รูป โดยมีพระครูสุตกิจบริหาร คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรประกอบด้วย ผศ.สมชัย ศรีนอก  หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  เจ้าของวิทยานิพนธ์ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งไทย และอาจารย์ปิ่นทอง ใจสุทธิ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     การผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาครั้งนี้ เน้นภาคปฏิบัติและสามารถนำไปใช้งานได้ โดยได้รับความอุปถัมภ์เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มจากผู้มีจิตศรัทธา โดยการนำของอาจารย์ปิ่นทอง ใจสุทธิ
     "การผลิตสื่อการสอนธรรมะ เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากสำหรับพระนิสิตที่จะต้องไปทำการฝึกสอน ณ โรงเรียนที่กำหนดเป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งการสอนด้วยสื่อจะกระตุ้นความสนใจเด็กที่จะเรียนรู้มากขึ้น ทำให้ไม่เบื่อในวิชาพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ดี การสอนวิชาการพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องสอดแทรกเรื่องที่เด็กสนใจเช่น เพลงวัยรุ่น หรือละคร ภาพประกอบ และกิจกรรมเสริมเข้าไปด้วย จึงจะทำให้การสอนได้ผลดียิ่งขึ้น" ผศ.สมชัย กล่าวในที่สุด

      นำสรุปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕