หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระธรรมวโรดม
วันที่ ๑๑/๐๒/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๒๑๘๑ ครั้ง

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ยกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) อดีตรักษาแทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เจ้าคณะภาค ๖ กรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต  นักศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพียงกัน รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา ๑๘.๐๐ น. พร้อมนี้ร่วมบำเพ็ญกุศลได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร ๐-๒ ๒๒๑-๔๘๕๙ ต่อ ๑๓๐, ๑๖๔, ๑๗๓ ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

        ที่มา :  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕