หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
นิสิตมจรพร้อมย้ายไปสถานที่เรียนแห่งใหม่ (วังน้อย)
วันที่ ๑๙/๐๒/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๔๔๒ ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ มีการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อการย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ (วังน้อย) วิจัยโดย ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะ
   ผลการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างนิสิตทุกชั้นปีโดยการสุ่มตัวอย่างจำนวน ๔๐๐ รูป/คน จากจำนวนทั้งหมด ๑,๕๕๓ รูป/คน  สำรวจระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รวมระยะเวลา ๓ เดือน พบว่า นิสิตส่วนมากจำนวน ๓ ใน ๔ เห็นว่าควรย้ายเมื่อสาธารณูปโภคพร้อม และพบว่า ๕ อันดับแรกที่เป็นความกังวลใจของนิสิต ได้แก่ ค่าพาหนะในการเดินทาง, ค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่าย, ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง, และปัญหากับวัดเดิมที่ท่านพักอาศัยอยู่ สรุปโดยภาพรวมพร้อมที่จะย้าย
      นอกจากนี้ผลวิจัยพบว่า พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายวันละ ๑๑๔ ต่อรูป เป็นค่าเดินทาง ๗๑ บาท, ค่าอาหาร ๔๒ บาท
       พระมารุต วรมงฺคโล รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าวว่า การย้ายการเรียนการสอนไปที่ มจร. วังน้อย อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยเฉพาะพระครูสอนศิลธรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากพระนิสิตส่วนใหญ่เป็นลูกชาวนา และเรื่องวัดซึ่งจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และนิสิตที่ต้องทำการสอนพระเณรในวัด พร้อมกันนี้ได้เสนอให้มีการทดลองนำพระนิสิตไปทำการสอนที่วังน้อย เพื่อเป็นการทดสอบก่อนย้ายไป
       นายเฉลียว รอดเขียว รักษาการหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยลงแรงลงทุนไปกับการก่อสร้างมาก ถึงขั้นนี้แล้ว คงจะพ้นจากการถามว่าจะย้ายหรือไม่ย้าย แต่ควรทำแผนการย้ายและแผนการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อไป"
        พระมหาเธียนบดี  นายกองค์กรนิสิต กล่าว  "พระนิสิตส่วนใหญ่พร้อมที่จะย้ายไป  เมื่อสาธารณูปโภคมีความพร้อม  รวมทั้งมีแผนการย้ายอย่างชัดเจน"


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕