หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์ เร่งงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ วังน้อย
วันที่ ๒๓/๐๒/๒๐๐๗ เข้าชม : ๒๓๗๓๘ ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง     กรณราชวิทยาลัย เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างมหาวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
           ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจาาย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะทำการเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ทันในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยที่ประชุม มีการหารือเรื่องการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ผนังป้องกันน้ำท่วมรอบมหาวิทยาลัย  การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่วนภาพรวมการก่อสร้างอาคารภายใน ๘๔ ไร่ จำนวน ๘ อาคาร ปัจจุบัน สามารถเข้าไปใช้งานและมหาวิทยาลัยมีการใช้งานอาคารเพื่อประชุมสัมมนา อบรม และการเรียนการสอนเป็นประจำ
          นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ซึ่งประดิษฐานไว้ประจำ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย อยุธยา


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕