หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร และคณะร่วมประชุมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทระดับนานาชาติ
วันที่ ๑๙/๐๓/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๒๐๔ ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี พร้อมด้วยพระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ,พระศรีธวัชเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ , พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสน์  และนายสมหมาย สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางไปยังประเทศเมียนม่า เพื่อร่วมประชุมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทระดับนานาชาติ (International Conference of Theravada Buddhist Universities)ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้นำและนักปราชญ์สำคัญ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาจำนวน ๒๑ แห่ง รวม ๑๔ ประเทศ คือ บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เนปาล พม่า ศรีลังกา สิงคโปร์ สหรัฐฯ ไทย เวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ใช้ภาษาบาลีเป็นหลักฐานอ้างอิงพระไตรปิฎก  โดยมีมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทระดับนานาชาติ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสถาบันสีตะคู เมืองสะแคง (หรือที่เรียกว่า จักกาย หรือ สะกาย ตรงข้ามกับเมืองอังวะ)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลของเมียนม่าให้การสนับสนุน  พิธีเปิดการประชุมมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่ฯ กรุงย่างกุ้ง ในวันที่ ๙ มีนาคม ในการนี้มีผู้แทนจากประเทศไทย ๒ องค์กรเข้าร่วมประชุม คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเทพปริยัติวิมล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  ซึ่งรพะธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปาฐกถาต่อที่ประชุมในวันดังกล่าว

       หลังจากนั้น ได้ย้ายเวทีการประชุมไปที่ ณ บุปผาคีรี (Popa Mountain) เมืองพุกาม ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตแท้จริง มีการนำเสนอบทความและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง การใช้ภาษาบาลี การสอนกรรมฐาน และอภิธรรมปิฎก
ทั้งนี้ที่ประชุม ได้มีการลงนามรับรองการจัดตั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทระดับนานาชาติร่วมกัน และเลือกตั้งคณะผู้บริหาร จำนวน ๙ รูป โดยให้มีการจัดการประชุมครั้งต่อไป ใน พ.ศ. ๒๕๕๑  ณ สถาบันสีตะคู เมืองสะแคง ซึ่งมีท่านญาณิสสระ เป็นผู้บริหารและได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทระดับนานาชาติในครั้งนี้อีกด้วย
      หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ดำเนินการได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เดินทางไปทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมภายในเมืองพุกาม เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาเจดีย์และวัดสำคัญหลายแห่ง เช่น พระมหาเจดีย์ชเวซิกอง, อานันดมหาวิหาร, ธรรมราชิกะเจดีย์, วัดสัพพัญญู, พระเจดีย์โลกนันทะ, วัดพิวพญา, พระเจดีย์ติโลมินโล, วัดพระราชกุมาร (เมียะเจดีย์), พระเจดีย์กูยอกจี พิพิธภัณฑ์เมืองพุกาม และชมเครื่องเขิน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสถาบันสีตะคู เมืองสะแคง เช้ารุ่งขึ้นได้นำคณะไปชมพระเจดีย์บุญญชิน, พระเจดีย์กองมูดอ แล้วเดินทางข้ามสะพานอังวะกลับมายังเมืองมัณฑเลย์ เพื่อกราบนมัสการพระมหามัยมุนี ชมพระไตรปิฎกหินอ่อน  ณ วัดกุโสดอ, พระราชวังมัณฑเลย์, ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้าย ซึ่งมีห้องสมุดเก็บใบลานมากที่สุดในโลก และก่อนเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง คณะได้เข้าเยี่ยมชมวัดมหาคันธายอน เมืองอมรปุระ ซึ่งมีพระภิกษุและสามเณรถึง ๑,๕๐๐ รูป อยู่พักอาศัยและศึกษาในวัดแห่งนี้

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงาน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
  กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  
  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
  ความสุขคนไทย 2562  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕