หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะกรรมาธิการ การศาสนา ฯ เห็นชอบด้วยให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเห็นศาสนาประจำชาติ
วันที่ ๒๕/๐๔/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๒๑๐๑ ครั้ง
           คณะกรรมาธิการ การศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นด้วยกับการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
           โดยที่ คณะกรรมาธิการ ได้ทำหนังสือที่ สว(สนช)(กมธ๓)๐๐๑๙/๑๓๗๙,๑๓๘๐ และ ๑๓๘๑ ถึง ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามลำดับ โดยมีความเห็นของคณะกรรมาธิการ ให้บัญญัติเพิ่ม ในมาตรา ๒ ว่า ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ศาสนาอื่น ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริตย์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาที่ได้รับการรับรองจากรัฐ
           อนึ่ง คณะกรรมาธิการศาสนาฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมาธิการที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน ๗ คน ศาสนาอิสลามจำนวน ๕ คน และศาสนาคริสต์ จำนวน ๑ คน รวมจำนวน ๑๓ คน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วยกับมติดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Buddhist_Thai_Nation.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  งานวิจัยแห่งชาติ61! "ม.สงฆ์มจร"โชว์พุทธนวัตกรรม เครื่องถ่ายคัมภีร์ใบลานเครื่องแรกของโลก  
  เฉลิมพระเกียรติ"แม่ของแผ่นดิน""ม.สงฆ์มจร"จัดเจริญพระพุทธมนต์  
  เณรป.ธ.3อายุ14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์ ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่"IBSCมจร"  
  อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน International Conference -Re-Learning to Be Human for Global Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies  
  มจร ติดอันดับ ๒๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๑  
  "พระสอนศีลธรรม มจร" คว้าพระ-เณรทีมหมูป่า ถอดบทเรียน"3ส."  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕