หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ไทยจัดใหญ่วิสาขบูชาโลก
วันที่ ๒๗/๐๔/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๔๒๕ ครั้ง

    พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานว่า วันวิสาขบูชาในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ทาง มจร.จึงได้จัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก โดยจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ การประชุมวิชาการในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา” การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “มิติทางพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล” รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยในหลากหลายหัวข้อ เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การอนุรักษ์และส่งเสริมพุทธศิลป์ กรรมฐานในพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ เป็นต้น
 
พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ มจร.จะอัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มานำเสนอให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้รู้จักกับ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะประกาศให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมอนุโมทนา ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร นอกจากนี้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ จากประมุขสงฆ์และผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนา และจะมีพิธีเจริญ    พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาด้วย
 
“มจร.ได้เตรียมความพร้อมงานวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้มีประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาตอบรับที่จะมาร่วมงานแล้ว   กว่า ๖๐ ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น ศรีลังกา ออสเตรเลีย สหภาพพม่า เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา ตลอดจนเห็นความสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาแห่งโลก โดยในวันที่ ๒๙ พฤษภาคมนี้ ประชาชนจะได้เห็นพระสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันประกอบพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียน ณ องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ที่พุทธมณฑลอย่างยิ่งใหญ่ด้วย” อธิการบดี มจร. กล่าว.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=125343&Newstype=1&template=1
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
  กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  
  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
  ความสุขคนไทย 2562  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕