หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมสัมมนาเรื่องการวัดผลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๐๓/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๙๔๗๕ ครั้ง

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มีกำหนดการจะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวัดผล และประเมินการศึกษา" และฝึกอบรมการทำข้อสอบกลาง ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์
- เพื่อหาแนวทางวิธีการและพัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาอย่างถูกต้องแม่นยำซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของการเรียนการสอน
- เพื่อให้ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษามาใช้แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
- รายชื่อคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมประชุม
- กำหนดการเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : คณะกรรมการ.doc
แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕