หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
งานรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๐
วันที่ ๐๖/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๙๗๕ ครั้ง

       มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
       ผู้เกษียณอายุการทำงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ มีจำนวน ๙ รูป/คน ประกอบด้วย
      ๑. พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต รศ.) อาจารย์คณะพุทธศาสตร์
      ๒. พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม ผศ.) อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
      ๓. พระมหาเล็ก กนฺตวีโร  อาจารย์โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา วัดสระเกศ
      ๔. พระมหาวันชัย กนฺตจารี เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาเขตนครราชสีมา
      ๕. ผศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
      ๖. ดร.อุดร จันทวัน อาจารย์วิทยาเขตขอนแก่น
      ๗. ดร.ใจ บุญชัยมิ่ง อาจารย์วิทยาเขตพะเยา
      ๘. นายทองใส ตามบุญ  อาจารย์คณะครุศาสตร์
      ๙. นายสมหมาย ดูยอดรัมย์  อาจารย์คณะครุศาสตร์

      ขออาราธนา/เชิญผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ :::ที่นี่::: 


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕