หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สำรวจข้อมูลวันและเวลาปฏิบัติงานของส่วนงาน
วันที่ ๐๖/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๕๔๘ ครั้ง

เนื่องด้วยวิทยาเขตและวิทยาลัยแต่ละแห่งได้บริหารจัดการในเรื่องวันและเวลาปฏิบัติงานต่างออกไปจากประกาศฉบับดังกล่าวตามเงื่อนไขด้านการบริหารจัดการของแต่ละแห่งซึ่งแตกต่างกันออกไป ส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงเรียนมาเพื่อสำรวจข้อมูลวันและเวลาปฏิบัติงานของส่วนงานเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลตารางเวลาปฏิบัติงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป โดยขอให้แต่ละส่วนงานนำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. วันและเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดทำการ

๒. ประกาศ คำสั่ง มติ หรือหลักฐานเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการอนุมัติปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว

(ในกรณีที่ส่วนงานถือปฏิบัติต่างไปจากประกาศ โดยไม่มีหลักฐานการอนุมัติต่างๆ จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป)

โดยให้ตอบตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้วส่ง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้

ดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้ได้เลยครับเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : working time.doc
แหล่งข่าว : กองแผนงาน
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕