หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สัมมนาจัดทำโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๒
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๕๖๔ ครั้ง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักวิจัยที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและสนใจการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบ มีระเบียบตรงตามหลักวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังนโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดทำรายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของชาติและของมหาวิทยาลัย   ในวันที่  ๒๖  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐     ณ  อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  มจร  อยุธยา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับสามารถเสนอประเด็นเพื่อการวิจัยก่อนการประชุมสัมมนาได้

                โดยให้นักวิจัยที่ได้เสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ไว้แล้ว ได้แจ้งยืนยันเข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคาร มจร วัดมหาธาตุ โทร/โทรสาร ๐๒ ๒๒๖-๓๓๙๘

          แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนามีในเอกสารแนบ

 เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : Ledgement_attends_to_meet.pdf   Web Link : http://www.nrct.net/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=249&page=1
แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕