หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร. รุกตั้งศูนย์ภาษารองรับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
วันที่ ๑๓/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๒๕๙๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนที่ผ่านมา พระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้บรรยายสรุปภาระกิจของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมา นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม ๓ ปี กระทั่งชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก อีกทั้งทำให้ชาวพุทธประเทศต่างๆ ทั้งเถรวาทและมหายานมีความตื่นตัวในการที่จะทำให้ประเทศของตนเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษา ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงดำริที่จะตั้งศูนย์ภาษาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของไทย ซึ่งปัจจุบัน ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ภาระกิจที่สำคัญอีกประการคือการที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งแต่เดิมเป็นภาระของกรมการศาสนา จึงต้องมีการประสานดำเนินการให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการรับทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดและชื่นชมในผลของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดตั้งศุนย์ภาษาและโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีงบประมาณรองรับแล้ว จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะต้องประสานดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕