หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ ๕๒ ปี พระธรรมโกศาจารย์
วันที่ ๑๖/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๔๔๖๘ ครั้ง

                 คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส  ได้กำหนดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา  เพื่อประดิษฐานในองค์พระบรมธาตุเป็นการถาวร  และการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคคล ๕๒ ปี พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เจ้าคณะภาค ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

                 ในการนี้  จึงเรียน/เจริญพรมายังผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้เคารพนับร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
                 สำหรับผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ  ให้ไปพร้อมกัน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เวลา ๐๗.๐๐ น.
                 การแต่งกาย พระภิกษุห่มดองรัดอก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายคฤหัสถ์) แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว สุภาพชนแต่งกายสุภาพ

เสนอข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : sammana50.doc   Web Link : http://www.watprayoon.org
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕