หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการวิจัยปี ๕๒
วันที่ ๒๗/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๙๕๐๑ ครั้ง

          ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อเสนอโครงการวิจัย งปม. ๕๒ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจากมีโครงการวิจัยที่ค้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นจำนวนนักวิจัยต้องเร่งดำเนินการส่งไปที่สถาบันวิจัยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการขั้นต่อไป อีกอย่างมีนักวิจัยหลายรูป/คน ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาในวันดังกล่าว   ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสัมมนาไปอีกสักระยะหนึ่ง ขอให้นักวิจัยที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วรับทราบและติดตามการจัดประชุมสัมมนาในครั้งต่อไป

          โดยทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดได้ที่: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. วัดมหาธาตุ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ - ๒๒๖ - ๓๓๙๘


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕