หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร.แนะสำนักพุทธฯเตรียมจัดตั้ง “พุทธมณฑลโลก”
วันที่ ๒๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๐๖๗ ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่วัดประยุรวงศาวาส นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พร้อมผู้บริหาร อาทิ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รอง ผอ.พศ. นายสมชาย สุรชาตรี โฆษก พศ. เดินทางเข้าพบพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา-จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งพุทธมณฑลโลก โดยพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า แนวคิดในการจัดตั้งพุทธมณฑลโลกเริ่มตั้งแต่ ปี 2548 แต่ ประเทศไทยทำงานค่อนข้างช้าจึงทำให้เสียโอกาส จนกระทั่งประเทศต่างๆ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศรีลังกา นำไปดำเนินการก่อน ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเร่งดำเนินการ แม้จะเป็นโครงการใหญ่ แต่สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ ทันทีคือ การจัดระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพุทธศาสนา และศาสนาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านศาสนาถึงกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์แบบเถรวาท มหายาน หรือวัชรยาน นอกจากนั้นจะต้องมีการลงทุนในการจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 3,000 ที่นั่ง โดยเปิดให้มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะทำเป็นที่พักและที่จาริกแสวงบุญไปในตัว 

พระธรรมโกศาจารย์กล่าวต่อว่า ส่วนระยะยาว จะต้องทำพุทธมณฑลโลกให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติ การศึกษา การปกครอง การเผยแผ่ เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ที่รวบรวมเอาสงฆ์ทั้งฝ่ายมหายาน เถรวาทและวัชรยาน เข้าด้วยกันอย่างสันติ โดยมี พศ.เป็นเลขาธิการศูนย์ฯ เชื่อมประสานระหว่างมหาเถรสมาคมกับรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจัดตั้งพุทธมณฑลโลกมี 2 ประการคือ การเข้าร่วมของสงฆ์ที่นับถือมหายาน เพราะประเทศไทยนับถือเถรวาท  กับเรื่องที่รัฐบาลจะมีนโยบายจริงจังในเรื่อง ดังกล่าวหรือไม่  

ด้านนายสมชาย สุรชาตรี โฆษก พศ.กล่าวว่า การดำเนินการจัดตั้งพุทธมณฑลโลกถือเป็นนโยบายสำคัญของ พศ.และคณะสงฆ์ เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และเป็นที่รวมศรัทธากับปัญญาของชาวพุทธ โดย พศ.จะเขียนแผนและยุทธศาสตร์ดำเนินการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆนี้ ขณะเดียวกันอาจจะมีการประชุมใหญ่โดยเชิญผู้นำศาสนาจากทุกนิกายทั่วโลกมาหารือร่วมกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2550 หน้าการศึกษาเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=61942
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕