หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะนิสิต ป.โท สาขาวิชาธรรมนิเทศ ทัศนศึกษาบริษัท อมรินทร์ฯและช่อง ๑๑
วันที่ ๒๘/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๙๙๕๑ ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์บรรยายประจำวิชาธรรมนิเทศและพุทธวิธีการสื่อสารและคณะ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๒๐ รูป/คน ไปทัศนศึกษาประกอบรายวิชา ที่บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕/๑๐๑-๑๐๓ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแห่งหนึ่งในประเทศไทย และ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
         
ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้คณะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีและอบอุ่น พร้อมทั้งได้จัดวิทยากรบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของบริษัท และคุณเมตตา อุทกะพันธ์ เจ้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งพนักงาน ได้ถวายภัตตาหารเพลแก่คณะพระนิสิตทั้งหมดด้วย และที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารได้จัดวิทยากรบรรยายถวายความรู้ รวมถึงได้จัดอนุญาตให้คณะนิสิตได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ การทำงานในการออกอากาศ และทดลองใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ถึงในห้องส่งด้วย ทำให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานที่ทั้งสองแห่งเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้.


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน  
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕