หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะนิสิต ป.โท สาขาวิชาธรรมนิเทศ ทัศนศึกษาบริษัท อมรินทร์ฯและช่อง ๑๑
วันที่ ๒๘/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๔๒๖ ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์บรรยายประจำวิชาธรรมนิเทศและพุทธวิธีการสื่อสารและคณะ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๒๐ รูป/คน ไปทัศนศึกษาประกอบรายวิชา ที่บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕/๑๐๑-๑๐๓ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแห่งหนึ่งในประเทศไทย และ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
         
ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้คณะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีและอบอุ่น พร้อมทั้งได้จัดวิทยากรบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของบริษัท และคุณเมตตา อุทกะพันธ์ เจ้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งพนักงาน ได้ถวายภัตตาหารเพลแก่คณะพระนิสิตทั้งหมดด้วย และที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารได้จัดวิทยากรบรรยายถวายความรู้ รวมถึงได้จัดอนุญาตให้คณะนิสิตได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ การทำงานในการออกอากาศ และทดลองใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ถึงในห้องส่งด้วย ทำให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานที่ทั้งสองแห่งเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้.


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  พระพรหมบัณฑิต เสวนาร่วมในหัวข้อเรื่อง 'การแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากน้ำพระราชหฤทัยของในหลวง รัชกาลที่ ๙'  
  โครงการบรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกชั้นปี ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนิสิต  
  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่และจับฉลากของขวัญ ประจำปี ๒๕๖๐  
  พระพรหมบัณฑิต เจริญพระพุทธมนต์และรับบิณฑบาตในการที่คณะรัฐบาลจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕