หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น และเป็นประธานหล่อพระรูป ๓ สมเด็จ
วันที่ ๒๓/๑๐/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๑๗๙ ครั้ง

              วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา จำนวน ๖  ท่าน ประกอบด้วย 
              ๑. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ประยุตฺโต) ป.ธ.๙, พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
              ๒. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.๙,ป.ธ.๙,พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดันหนึ่ง),Ph.D.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลายสมัย
              ๓. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ป.ธ.๙,พธ.ม.รุ่นที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๕
              ๔. พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ สิริธโร) ป.ธ.๙,พธ.ด.รุ่นที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
              ๕. ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ป.ธ.๙,พธ.บ.รุ่นที่ ๑ ปริญญาโทด้านปรัชญา ราชบัณฑิต และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
              ๖. ศาสตราจารย์พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ ป.ธ.๗, พธ.บ.,ปริญญาโท ราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

              และในวันเดียวกันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เป็นประธานประกอบพิธีเททองหล่รูปสมเด็จพระสังฆราช ๓ พระองค์ ประกอบด้วย
              ๑. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภณมหาเถร) วัดเบญจมบพิธ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
              ๒. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตโกสินทร์
              ๓. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
              ทั้งนี้รูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช ๓ พระองค์ที่หล่อขึ้นจะได้ไปประดิษฐานในหอพิพิธภัณฑ์บุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

              นำเสนอข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕