หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาปรัชญาคฤหัสถ์ รุ่น ๒
วันที่ ๐๒/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๘๐๔ ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาปรัชญา สำหรับคฤหัสถ์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๐ ซึ่งได้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา จำนวน ๑๑ คน โดยได้จัดที่ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มงานเมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคือพระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดปฐมนิเทศและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เส้นทางสู่ความเป็นนักปราชญ์” จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้กำลังใจในการเข้ามาศึกษาและให้โอวาท เสร็จแล้วนิสิตรุ่นพี่และคณาจารย์ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ รุ่นพี่พบรุ่นน้องจนถึงเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พระมหากฤษณะ ตรุโณ รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวให้โอวาทและปิดปฐมนิเทศ


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕