หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย (บัญชี๑)
วันที่ ๐๓/๑๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๕๒๑ ครั้ง

            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัยมีโครงการวิจัยที่เป็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑ การปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยร่วมสมัย ๒.การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการวิจัยขึ้นมาเพื่อพิจารณาพัฒนาโครงการ และดำเนินการโครงการ โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับผิดชอบดำเนินการ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ห้อง ๒๐๗ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  ๐๒ - ๒๒๖ - ๓๓๙๘
เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : name_51_1.pdf
แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕