หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ
วันที่ ๐๗/๑๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๑๒๐๐ ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ พลโทยุทธนา หาระบุตร เลขาธิการมูลนิธี ๕ ธันวามหาราช ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

     ในโอกาสนี้พระธรรมโกศาจารย์ ศาสตราจารย์ อธิการบดี มจร. รับเป็นเจ้าภาพในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรับภาระในการกราบนิมนต์เชิญประธานคณะสงฆ์/ประมุขสงฆ์จากใต้หวัน,ลาว,กัมพูชา,เมียนม่าร์,เกาหลีใต้,ญี่ปุ่น,ศรีลังกา,ฮ่งกง,เวียดนาม เพื่อเดินทางมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

     สำหรับการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวไทยทุกสาขาอาชีพ

     ในปีนี้ (๒๕๕๐) ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจะมีพิธีของศาสนาต่างๆ ทุกศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม,ศาสนาชาวอินเดีย,ศาสนาชาวจีน,พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์, ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้พิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ในวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โทร/โทรสาร ๐-๒ ๒๒๖-๓๓๙๘,๐๘๑-๘๖๖-๙๔๕๒, E-mail chotikosw@mcu.ac.th

สรุปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕