หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๐
วันที่ ๐๗/๑๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๔๙๒๑ ครั้ง

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนี้
 ๑. นิสิตคณะพุทธศาสตร์  สังกัดส่วนกลาง  ห้องเรียนวัดพิกุลทอง ห้องเรียน วัดโสธรวราราม และห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ทุกชั้นปี  ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ  สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  นิสิตคณะพุทธศาสตร์ห้องเรียนเพชรบูรณ์ทุกชั้นปี ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ  วัดเสาธงทอง  ตำบลนายม  อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์  นิสิตคณะพุทธศาสตร์  หน่วยวิทยบริการวัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขา วัดภูเขาหลง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง   จังหวัดสงขลา
 ๒. นิสิตคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ๓. นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกชั้นปี ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง   อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
 ๔. นิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
ข้อปฏิบัติ 
                 ๑. ทุกคณะออกเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงสถานที่ปฏิบัติ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. และเดินทางกลับ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังเวลา  ๑๒.๐๐  น.
                 ๒. นิสิตต้องนำบริขาร คือ ผ้าไตรจีวร บาตร ผ้าพลาสติก กระติกน้ำ ไฟฉายช้อนส้อม ยารักษาโรคประจำตัว และกลด (ใช้สีกลักหรือสีน้ำตาลเท่านั้น)
 ๓. ห้ามนิสิตนำสิ่งของที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ เช่น กล้องถ่ายรูป วิทยุ เทป โทรทัศน์  โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดไปใช้ระหว่างปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 ๔. นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกรูป/คน ต้องเชื่อฟังคำสั่ง คำแนะนำ และคำกล่าวตักเตือนของพระวิปัสสนาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยเคารพ
 ๕. นิสิตมีปัญหาระหว่างปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้พระวิปัสสนาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประชุมกันมีมติเป็นอย่างไรแล้วรายงานให้อธิการบดีทราบ  มติที่ประชุมนั้นถือเป็นยุติ
 ๖. พระวิปัสสนาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่ครบกำหนดตามระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 ๗. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คฤหัสถ์แต่งชุดขาวในขณะปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 ๘. ให้คณบดีดูแลรับผิดชอบการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตในสังกัด
 ๙. เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้ว ให้คณบดีรายงานผลการปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัย   ภายในสิบห้าวันทำการ
 ๑๐. ให้ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดอบรมดูแลและรับผิดชอบพระวิปัสสนาจารย์
 ๑๑. ให้กองกิจการนิสิตประสานงานการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 ๑๒ ให้วิทยาเขต รับผิดชอบในการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตในสังกัดตามประกาศนี้โดยอนุโลม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๓ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒-๖๒๓-๕๓๙๓
เสนอข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : kammathan2550.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕