หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการของสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วันที่ ๐๖/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๓๔๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ๒ รูปคือ พระมหาทวี  มหาปญฺโญ,ดร. และพระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล” ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  รายละเอียดการสัมมนา  วันที่ ๘ พฤศจิกายน  มีพิธีเปิดสัมมนาโดยรศ.ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานโดยสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติในทศวรรษหน้า” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์   กีรติกร  ที่ปรึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล  ราชบัณฑิต  อธิการบดี ม.สารคาม  และ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  ผอ.สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา  ดำเนินรายการอภิปรายโดย รศ.วินัย  อาจคงหาญ  ประธานสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ช่วงบ่ายฟังการบรรยาย เรื่อง “International Standardsin Graduate Education” โดย Professor ChharlesWbber,Ph.D.  AssociateDean,Graduate Divison of Education Research,Faculty of Education, University of Calgary, Canada.    วันที ๙ พฤศจิกายน ประชุมสามัญประจำปี  สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  และทัศนศึกษา ในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งมหาวิทยลัยของรัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ประมาณ  ๑๐๐ คน


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕