หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ครม.เพิ่มเงินเดือนพนักงาน ม.ในกำกับ
วันที่ ๑๙/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๗๒๘ ครั้ง

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแผนการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสต่างๆ และโรงเรียนที่สร้างขึ้นตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งมีรวมกันประมาณ 300 โรงทั่วประเทศ โดยแผนดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป ใช้งบประมาณทั้งหมด 1,300 ล้านบาท ซึ่งในปีแรกทาง ครม. ได้อนุมัติงบประมาณมาแล้ว 55 ล้านบาท ส่วนในปีต่อไปจะมีการพิจารณาอนุมัติงบฯ เป็นรายปีไปตามความเหมาะสม การที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแผนดังกล่าว เพราะต้องการดูว่ากลุ่มโรงเรียนดังกล่าวมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร   ซึ่งจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ชนบท ก็จะมีโรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่จำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกัน ก็จะมีโรงเรียนที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ มีความพิเศษเฉพาะด้าน   ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ก็ควรจะใช้โอกาสนี้พัฒนากลุ่มโรงเรียนดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงได้นำเสนอแผนการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ   ต่อ ครม.   ทั้งนี้   เชื่อว่าเมื่อรัฐรับที่จะให้การอุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริแล้ว จะพัฒนาโรงเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑


 เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=75360
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕