หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.เปิดหลักสูตรปริญญาเอกภาษาบาลี
วันที่ ๑๙/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๕๒๙๐ ครั้ง

ดร.อำนาจบัวศิริผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม(มส.)รักษาการผอ.กองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสจ.นครปฐมได้ยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์หรือการเรียนบาลีในระดับปริญญาเอกนั้นขณะนี้พระพรหมโมลีรองอธิการบดีมจร.ประธานคณะกรรมการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดให้พระเณรที่จบการศึกษาบาลีระดับเปรียญธรรม9ประโยคเป็นผู้แตกฉานคัมภีร์พระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.อำนาจกล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาพระเณรที่จบบาลีเปรียญธรรม9ประโยคแล้วจะไม่มีหลักสูตรบาลีให้ศึกษาต่อเพราะกฎกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิชาพระพุทธศาสนาพ.ศ.2548กำหนดไว้ว่าผู้ที่เรียนจบบาลีเปรียญธรรม3ประโยคจะเทียบเท่าม.6ส่งผลให้พระเณรไม่สนใจศึกษาต่อประโยคที่สูงขึ้นแต่จะนำวุฒิที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญาตรีซึ่งจะง่ายกว่าการเรียนจนได้เปรียญธรรม9ประโยคและเทียบเท่าแค่วุฒิปริญญาตรี

“อย่างไรก็ตามจะมีการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งในวันที่18ม.ค.ที่วัดพิชยญาติการามซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วคงจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการเทียบวุฒิใหม่คือจบเปรียญธรรม3ประโยคเท่ากับม.6จบเปรียญธรรม6ประโยคให้เท่ากับจบปริญญาตรีจบเปรียญธรรม8ประโยคให้เท่ากับปริญญาโทส่วนเปรียญธรรม9ประโยคเท่ากับปริญญาเอกโดยอาจจะเสนอปรับแก้กฎกระทรวงหรืออาศัยอำนาจของมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรซึ่งจะเป็นการปลดล็อกผู้เรียนบาลีอีกทั้งเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีและยกระดับให้ผู้ที่จบเปรียญธรรม9ประโยคสามารถวิจัยหลักธรรมได้อีกด้วย”ผอ.สำนักเลขาธิการมส.กล่าว.

ศ.ดร.วิจิตรกล่าวด้วยว่า ครม.ยังเห็นชอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พร้อมทั้งเห็นชอบงบอุดหนุนค่าตอบแทนให้กับคณาจารย์และบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 6 แห่ง คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.แม่ฟ้าหลวง ม.วลัยลักษณ์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 242 ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับเงินเดือนให้กับข้าราชมหาวิทยาลัย และทางกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง จึงร้องว่าควรมีการขึ้นเงินเดือนให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไปก่อนหน้านี้ด้วย ทาง ศธ.จึงนำเรื่องดังกล่าวเสนอของความเห็นชอบจาก ครม.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=151411&NewsType=1&Template=1
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕