หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศานานานาชาติ
วันที่ ๑๗/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๖๕๒ ครั้ง

 เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการ 
 พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่าประชุมครั้งนี้ประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติซึ่งประสบผลสำเร็จมาก คณะกรรมการเรามี ๑๗ ท่าน  จาก ๑๕ ประเทศ  มา ๑๖ ท่าน  จาก ๑๕  ประเทศ  รวมทั้งรองประธานสังฆราชจากประเทศจีนด้วย  ในที่ในประชุมได้ปรึกษากันในหลายประเด็น  สมาคมมหาวิทยาลัยชาวพุทธนานาชาตินี้มีอัตตลักษณ์  การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของทางพุทธศาสนาให้ทั่วถึงกัน  ให้เหมือนกันทุกประเทศทั่วโลก  ขณะนี้เรามีสมาชิกประมาณ  ๘๐  มหาวิทยาลัยจาก ๒๒  ประเทศ ยังมีที่แตกต่างกัน  มีสมาชิกที่มาจาก สหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  ประเทศฮังการี หรือว่ามหาวิทยาลัยที่มาจาก  เพื่อนบ้านเรา  เช่น ประเทศอินโดนีเชีย พม่า  ลาว  กัมพูชา ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือกัน  พร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติจะจัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นมา  โดยมีคณะกรรมการเกี่ยวกับภาษา  เพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษาด้านภาษา  ทั้งภาษาใหม่และภาษาเก่า เรียกว่าภาษาชาวพุทธ  ภาษาโบราณของชาวพุทธ มีภาษาจีน  ภาษาจีนมีภาษาโบราณ  ส่วนมากคัมภีร์ของชาวพุทธมหายานก็จะเป็นภาษาโบราณ  อันนี้ต้องเรียนต้องสอนพิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญของเราก็มีอยู่ทั่วโลก  เราจะช่วยกันอย่างไร  และก็คัมภีร์ของชาวพุทธมีอีก ๓ ภาษาคือ  ภาษาสันสกฤต  ภาษาธิเบต  และภาษาบาลี  เพราะฉะนั้นภาษาของคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีอยู่นี้ เราจะทำอย่างไรให้มีคนรู้มากขึ้นและก็รู้ลึกซึ้งกว่านี้  เพราะฉะนั้นเราจึงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็แลกเปลี่ยนคณาจารย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาเกี่ยวกับภาษา  ภาษาบาลี  และภาษาสันสกฤต  ภาษาจีนโบราณ  และก็ภาษาธิเบต ถ้าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สมาชิกของเราที่มาจากอเมริกาบอกว่ามีทุนให้ด้วย นอกจากนั้นสมาคมของเรา  จะจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งต่อไปจะประชุมในวันที่ ๑๓-๑๕  เดือนกันยายน โดยจะจัดที่วังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ .PDF

ชมประมวลภาพการประชุมได้ที่แฟ้มภาพhttp://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=IABU_13to14JAN2008

สรุปข่าวโดย สมหมาย  สุภาษิต/พระมหาศรีทนต์ สมจาโรเอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : News_Meeting_IABU_1_2008.pdf   Web Link : http://www.mcu.ac.th/site/in_iabu.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕