หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การประชุมปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนฯและจัดทำโครงการ ปี ๕๒
วันที่ ๓๐/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๖๓๑ ครั้ง

       ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ และการจัดทำรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
         ทั้งนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มี อาจารย์ศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ จากสำนักงานการอาชีวศึกษา, อาจารย์ธีระเมธ พกมณีและอาจารย์วรวรรณ โลหะปียะพรรณ จากกรมบัญชีกลาง รับให้การบรรยาย/เสวนา เสนอแนวทาง ให้คำแนะนำในการปรับปรุง/จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประมวลภาพการประชุม


แหล่งข่าว : สำนักงานบริหาร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕