หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดวันประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๑
วันที่ ๑๖/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๔๖๒๔ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดวันประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๑ ตามกำหนดการดังนี้
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เช้า-บ่าย  สัมมนาทางวิชาการ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ซ้อมรับปริญญา แบ่งเป็น ๒ ภาค (เช้า-บ่าย)
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  พิธีประสาทปริญญา 

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร ดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับปริญญาต้องลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ให้ลงทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  ค่าลงทะเบียนเข้ารับปริญญา ๑,๐๐๐ บาท (รวมค่าTranscript ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ไม่เข้ารับปริญญา ๖๐๐ บาท (รวมค่าTranscript ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
๒. ให้รายงานตัวยืนยันการเข้ารับปริญญาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๓. ผู้ที่จะเข้ารับปริญญา จะต้องเข้าซ้อมรับปริญญาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ผู้ที่ไม่เข้าฝึกซ้อมจะไม่มีสิทธิ์เข้าปริญญาบัตร
๔. การแต่งกายคณาจารย์ที่เข้าร่วมภายในห้องประชุมสวมชุดครุย, พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ที่เป็นพระภิกษุห่มดองสีเหลือง, ฆราวาสชุดครุย
  
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทะเบียนและวัดผล  วัดมหาธาตุ  ถนนมหาราช แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์  ๐-๒ ๒๒๑-๘๘๙๑ ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ กำหนดการ 


 


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕