หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๐๔/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๐๕๔ ครั้ง
วันนี้ (๔ ก.พ.๕๑) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปีงปม.๕๑ (ครั้งที่ ๒) โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกันเป็นจำนวนมาก ช่วงเช้าเป็นการเปิดการประชุมโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ต่อจากนั้นก็แนะนำวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ,ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ,รศ.ดร.ภานุวัฒน์ สุริยฉัตร ,ผศ.บุญมี แท่นแก้ว ,ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ ,อ.สนิท ไชยวงศ์คต,ดร.ประมูล สาระพันธ์,อ.พรทิพย์ รัตนวิชัย เมื่อนักวิจัยได้นำเสนอโครงการวิจัยต่อที่ประชุมแล้ว ก็ได้ปรับปรุงโครงการวิจัยของตน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยวันนี้มีนักวิจัยที่ได้นำเสนอและได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการวิจัยแล้วจำนวน ๒๐ โครงการ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงากรวิจัยของแต่ละท่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้การวิพากษ์วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักวิจัยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประชุมยังมีไปจนถึงวันที่ ๘ ก.พ.๕๑

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕