หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.เลื่อนวันย้ายสำนักงานไป มจร วังน้อย
วันที่ ๒๔/๐๔/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๕๐๔ ครั้ง
         เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ย้ายสถานที่ทำงานจากวัดมหาธาตุไป สถานที่แห่งใหม่ เดิมกำหนดย้ายวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากวันดังกล่าวอยู่ช่วงเตรียมพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย จึงให้มีการขยายเวลาออกไป ๑๕ วัน
         การย้ายสถานที่ทำงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเดิมมีสำนักงานตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งคับแคบไม่สามารถรองรับจำนวนนิสิตที่เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากได้ จำเป็นต้องขยายสถานที่เรียนไปวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร
          และเมื่อปี ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคที่ดินเบื้องต้นจากนายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิศร และได้การสนับสนุนการก่อสร้างจากคณะสงฆ์ รัฐบาล และผู้มีจิตรศรัทธาในการก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมทั้งขยายพื้นที่ การสร้างวัด
          ปัจจุบันมีความพร้อมใช้งาน เป็นที่ภาคภูมิใจของคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทยที่มีสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาโลก ตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนา ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า " ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม" และปณิธานของมหาวิทยาลัยว่า " ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์" สืบไป
          ติดต่อสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพแห่งความภาคภูมิใจได้ที่ ฝ่ายธรรมวิจัย มจร. วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๓-๖๓๒๕, ๐-๒๒๒๒-๒๘๓๕  โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๖๒๕๒  ตั้งแต่เวลา : ๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕