หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๓
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๒๒๓๔ ครั้ง

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๓ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑,๗๐๒ รูป โดยแยกเป็นคณะต่างๆ ดังนี้
๑. คณะพุทธศาสตร์     จำนวน ๗๒๐ รูป/คน
๒. คณะครุศาสตร์         จำนวน ๓๑๒ รูป
๓. คณะมนุษยศาตร์     จำนวน ๑๙๕ รูป
๔. คณะสังคมศาสตร์   จำนวน ๔๗๕ รูป
ส่วนรายนามท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนู ดาวโหลด --> รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต --> พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๓ หรือ ไฟล์แนบ ด้านล่างข่าวนี้เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : 53 003 web.xls
แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕