หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์รับเป็นประธานในพิธีฉลองวันวิสาขบูชาฯ ๒๕๕๑
วันที่ ๐๖/๐๕/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๑๖๙ ครั้ง

           เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร รับเป็นประธานพิธีฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ณ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค "UNDV Celebration for Asia and the Pacific 2008" เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเวียนเทียนนานาชาติ ณ องค์พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           ในปี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม และรัฐบาลเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมนานาชาติ  ประกอบด้วย ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ๓๐ ประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑,๕๐๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การสหประชาชาติ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นจะเดินทางไปประชุมต่อที่พุทธมณฑลในภาคบ่าย มีการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต และสถานีโทรทัศน์ NBT โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจาย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานดำเนินงาน

อ่านกำหนดการในไฟล์แนบ programs_vesakday2008_9_May_Up6may2008เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : programs_vesakday2008_9_May_Up6may2008.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕