หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
วันที่ ๐๘/๐๕/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๒๔๙ ครั้ง

            ด้วยในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์, พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ,เข็มเกียรติคุณ, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต ตามลำดับ ณ หอประชุมพุทธมณฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
             ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. มีการปาฐกถา เรื่อง  “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย  พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิปราย เรื่อง  “สังคมมีปัญหาพระพุทธศาสนามีทางแก้” วิทยากร ประกอบด้วย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คุณบุญชัย  เบญจรงคกุล, คุณช่อผกา  วิริยานนท์  ดำเนินรายการ โดย คุณกำภู  ภูริภูวดล
             นอกจากนี้มีการรายงานกลุ่ม เรื่อง บทบาทพระพุทศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย  พระโสภณ  โชติปญฺโญ, เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่ราบสูง โดย  พระสุเทพ  ธีรธมฺโม เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย พระมหาเธียรบดี  ฐิตจิตฺโต และเรื่อง  บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้ โดย พระครูโสภณปัญญาสาร 
             การแต่งกาย :  พระภิกษุผู้บริหาร พระคณาจารย์ พระเจ้าหน้าที่และพระบัณฑิต  ห่มดองรัดอก  อาจารย์ฆราวาสสวมชุดครุย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ
             ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลได้ที่  ฝ่ายธรรมวิจัย มจร. วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๓-๖๓๒๕, ๐-๒๒๒๒-๒๘๓๕  โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๖๒๕๒  ตั้งแต่เวลา : ๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

             ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕