หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑
วันที่ ๐๘/๐๕/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๕๗๘ ครั้ง
        วันนี้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร  ทำเนียบรัฐบาล  นายชูศักดิ์  ศิรินิล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ร่วมกับพระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑”   โดยรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑” ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  สรุปได้ดังนี้
         ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ  และจัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชาขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของศาสนาพุทธ  และถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก  โดยมีวัตถุประสงค์
        ๑)  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างแท้จริง 
        ๒)  เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน   ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการอำนวยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานราชการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพระมหาเถระหลายรูปเป็นกรรมการที่ปรึกษา
           การจัดงานเป็น ๒ ส่วน  ส่วนแรกคือ การจัดงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  คณะสงฆ์ และกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
           ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จะมีการประชุมผู้นำชาวพุทธกว่า ๓๐ ประเทศ ณ หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จะมีพิธีปฎิบัติบูชา ธรรมยาตรา  และเจริญพระพุทธมนต์ ของพระสงฆ์กว่า ๕,๐๐๐ รูป และพุทธศาสนิกชน ๖,๐๐๐ คน กิจกรรมที่สำคัญคือ การเวียนเทียนครั้งยิ่งใหญ่ของผู้นำชาวพุทธนานาชาติ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน รอบองค์พระประธานพุทธมณฑล และมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 
            ชมประมวลภาพงานแถลงข่าว http://media.thaigov.go.th/pageconfig/album1/index.asp?directory=&aid=2845
             แหล่งข่าว ข่าวทำเนียบ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
             ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕