หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ชมพระนิสิต มจร ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและพระพุทธศาสนา
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๘๕๒๒ ครั้ง

              เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางไปมอบปริญญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์, พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ,เข็มเกียรติคุณ, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต  ตามลำดับ ณ หอประชุมพุทธมณฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
              ในโอกาศนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ประทานโอวาท ใจความว่า "ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนา สถาบันที่สำคัญของบ้านเมืองล้วนแต่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงยกย่องพระพุทธศาสนาโดยประการต่างๆ หากกล่าวโดยส่วนของ มจร. ก็ได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่ต้น ผู้ที่สนองงานที่มีความเข้าใจเคารพต่อเหตุผลก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนโดยประการต่าง ๆ เพราะเหตุที่ท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่สืบต่อมาโดยลำดับ ท่านผู้อุปถ้มภ์ค่ำชูฝ่ายคฤหัสมีกำลังใจที่สูงยิ่ง มีความเสียสละที่สูงยิ่ง เพราะผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้สนองงานของคณะสงฆ์พระศาสนาและบ้านเมือง โดยตำแหน่งหน้าที่ ตั้งแต่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะต่างๆ ทางบ้านเมืองก็ช่วยเหลือด้านการศึกษา เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช องค์ทรงสถาปนาสถาบันแห่งนี้
               นอกจากนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้กล่าวว่า มหาจุฬาฯ ได้เชื่อมประสานไปยังประเทศต่างๆ ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ยกย่องพระเถระในประเทศนั้นๆ จึงกล่าวได้ว่า บ้านเมืองได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด พระศาสนาได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
               สรุปโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕