หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมนานาชาติในพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ
วันที่ ๒๐/๐๕/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๓๘๑ ครั้ง

       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมพิธีประชุมกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ณ ศูนย์ประชาสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำศาสนา นักปราชญ์ นักวิชาการ จำนวน ๑,๕๐๐ คน จาก ๓๐ ประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
        ในโอกาสนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ประทานโอวาทตอนหนึ่งใจความว่า "ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและรัฐบาล ได้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย และได้สนับสนุนให้มีการประชุมประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ และผู้นำศาสนา ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการพบปะประมุขสงฆ์ ผู้นำศาสนา นักปราชญ์ ซึ่งทุกท่านที่มาประชุมได้เสียสละอย่างสูงมาร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้ โดยทางคณะสงฆ์และรัฐบาลได้เห็นชอบมอบหมายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานดำเนินการ"
        การจัดงานครั้งนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย ได้จัดงานสัปาดห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด ในส่วนการประชุมประมุขสงฆ์ ผู้นำศาสนา นักปราชญ์ ทางรัฐบาลได้แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมนานาชาติ จัดงาน “พิธีฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ณ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค” (UNDV Celebration of Asia and the Pacific) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ และพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๕๐๐ คน จาก ๓๐ ประเทศ
        การจัดกรรมประกอบด้วย การประชุมของสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำศาสนา และนักปราชญ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวพุทธประวัติ การปฏิบัติธรรม พิธีเวียนเทียน การบรรยายธรรม การแสดงแสง สี เสียงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และพุทธประวัติ ซึ่งมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ หอประชุมพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร และบริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        เสนอข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. /ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่-ภาพ

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕