หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม
วันที่ ๑๓/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๐๒๒ ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(3)/0589 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้มีหนังสือแจ้งว่า

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ส่งบุคลากรเข้าร้บการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ นั้น
           ในการนี้ สกอ.พิจารณาแล้วเห็นควรจัดทำวุฒิบัตร จำนวน 4 ฉบับ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
           1. นายเกรียงศักดิ์ ฟองคำ วิทยาเขตแพร่
           2. ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์ วิทยาเขตนครราชสีมา
           3. ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
           4. นายสุรเชษฐ์ นนละพล วิทยาเขตหนองคาย
            ทั้งนี้ สกอ.จะนำรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ.


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕