หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกข้อสอบกลางมจร MCU Test"
วันที่ ๑๓/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๗๐๕ ครั้ง
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การออกข้อสอบกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(MCU Test)" ในวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
     ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเข้าที่พักวังน้อย  
      ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน
     ๑๓.๐๐ น. พ.ม.สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย
     ๑๓.๓๐ น. "ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง โดย พ.ม.หรรษา ธมฺมหาโส รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
     ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
     ๐๙.๐๐ น. "เทคนิคการออกข้อสอบกลางอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย ดร.นลินี ณ นคร และผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล พร้อมคณะมสธ
     ๑๓.๐๐ น. แยกสานเสวนาเพื่อทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร ๕ รายวิชา
     ๑๘.๓๐ น. แยกกลุ่มย่อยเพื่อออกข้อสอบกลาง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
     ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
     ๐๙.๐๐-๒๐.๓๐ แยกกลุ่มย่อยเพื่อออกข้อสอบกลาง(ต่อ)
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
     ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
     ๐๙.๐๐ น. แยกกลุ่มย่อยเพื่อออกข้อสอบกลาง(ต่อ)
     ๑๓.๐๐ น. แจ้งแผนปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางปีการศึกษา ๑/๒๕๕๒
     ๑๔.๔๕ น. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๒
     ๑๖.๓๐  น. ปิดการประชุมสัมมนา

แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕