หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
วันที่ ๒๐/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๒๒๒๐ ครั้ง

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ที่หอประชุมพุทธมณฑล      จังหวัดนครปฐม พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาและกำหนดแนวทาง ที่จะนำมาขับเคลื่อนให้การดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาบรรลุผลอย่างเป็นเอกภาพ ตามที่ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก โดยใช้สถานที่ของพุทธมณฑลเป็นแกนหลัก ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมอันเนื่องในการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่การมีศีลธรรม จริยธรรม สันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีองค์กรที่ร่วมลงนามประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พุทธสมาคม-   แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และสำนักงานใหญ่องค์การ -       พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕