หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ยอดหนักอ่าน
วันที่ ๑๘/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๙๘๔ ครั้ง

             จากการจัดสถิติการยืมห้องสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นิสิตบริญญาโท นิสิตปริญญาเอก อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ – กรกฎาคม ๒๕๕๑ พบว่า นิสิตปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ ยืมหนังสือมากที่สุด คือ ๒,๐๙๐ รองมา คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑,๗๙๖ รายการ คณะครุศาสตร์  จำนวน ๑,๑๑๖ รายการ และคณะพุทธศาสตร์ ๖๖๐ รายการ นิสิตปริญญาโท จำนวน ๑,๒๙๒ รายการ ปริญญาเอก จำนวน ๒๕ รายการ อาจารย์ จำนวน ๖๘๖ รายการ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๗๖ รายการ และอาจารย์พิเศษ จำนวน ๒ รายการ ไม่ได้ระบุ (บุคคลทั่วไป) จำนวน ๒๐๖ รายการ 

             พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการกองแผนงานกล่าวว่า “การจัดให้ผู้บริหารเห็นสถิตการใช้ห้องสมุด จะเป็นประโยชน์มากต่อการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย จึงอยากให้ผู้บริหารฝ่ายการศึกษาได้พิจารณาส่งเสริมให้มีการใช้ห้องสมุดมากขึ้น ทั้งนี้หาก จำนวนหนังสือไม่เพียงพอจะได้พิจารณางบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นต่อไป” 

             ปัจจุบันส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายส่วนหอสมุดกลางไปที่อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยุธยา  เปิดบริการ วันจันทร์ – พุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนหอสมุดกลาง โทร ๐๒ – ๖๒๓-๖๔๑๘ ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย
 แหล่งข่าว ส่วนหอสมุดกลาง ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=2&NEWSID=3320
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕